5 tips voor een optimale customer centricity

customer centricity

If you’re not taking care of your customers, yours competitors will.

Elke onderneming streeft dezelfde doelen na: een sterke marktpositie, winst behalen, een jaarlijkse omzetstijging. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat zonder je klanten, geen enkel doel haalbaar is? Klanten vormen de kern van een onderneming. Ligt de focus niet bij de klanten, dan blijft een onderneming niet lang overeind. Klanten veranderen en zo hun noden ook. Wat een klant wil is een continue proces dat ten allen tijde een kernwaarde moet zijn van je onderneming.

Elke afdeling werkt naar éénzelfde doel: een tevreden en blijvend klantenportfolio.

Hoe zorg je nu dat je onderneming klantgericht is? We delen hieronder vijf tips!

 Anticipeer op de klantennoden

Klanten weten wat ze willen, maar kunnen dit niet altijd goed verwoorden. Maar nog beter is hierop te anticiperen en eerder een nood te creëren dan er één te vervullen. Denk maar aan het merk Apple, hier werd nagedacht over wat de noden van klanten zijn in de toekomst, niet op dit moment. Dit leidde tot creaties zoals de iPhone en iPad, zaken die nu niet meer weg te denken zijn uit het dagelijkse leven.

Creëer een klantengerichte cultuur
De marketingafdeling staat hierin centraal
, zij zullen de leidende rol innemen en een strategie uitwerken. Belangrijk is om iedere afdeling hierin te betrekken, alle neuzen moeten in dezelfde richting staan met één doel voor ogen: een tevreden klant. Wanneer een succes bereikt wordt, is het leuk dit te vieren met het volledige team en alle betrokken afdelingen. Zo voelt iedereen dat dit doel een gezamenlijk doel is.

Wees bereikbaar
In de huidige digitale wereld, kan een onderneming 24/24 bereikbaar zijn. Via telefoon, mail, chat, enz. kunnen vragen meteen beantwoord worden en heeft de klant het gevoel dat er snel aandacht wordt geschonken aan zijn vragen en reacties.

Verzamel klantenfeedback
Dit lijkt simpel maar blijkt toch moeilijker te zijn dan het lijkt. Feedback moet namelijk op geregelde tijdstippen ontvangen worden, éénmaal in een jaar is niet voldoende. Klanten en hun noden veranderen constant. Dit kan door middel van enquêtes, diepte-interviews, korte bevragingen na een aankoop, enz… Dit kan een onderneming zelf doen, maar er zijn tevens marketingbureaus die dit voor jou uit handen nemen.

Kijk verder dan enkel de aankoop
Het uiteindelijke doel is dat de klant een aankoop doet, maar in een klantengerichte onderneming wordt verder gekeken dan enkel de aankoop. Men wil dat de klant blijft kopen. Een klant behouden is minder duur dan een nieuwe klant aantrekken. Een goede retentiemanagementstrategie is hier essentieel. Zorg bijvoorbeeld voor voordelen als klanten blijven kopen.

Meer vragen over Customer Centricity? Re-Mind ondersteunt je hierbij. Ons businessteam geeft je graag advies op maat!  Een afspraak maken kan via contact of 056 29 80 70.