Lezingen voor ouders

Kinderen en studeren, het is niet altijd een match made in heaven. Als ouder is het niet gemakkelijk om te weten hoe je kan ondersteunen & tot waar je moet gaan. Ontdek in onze praktisch gerichte lezingen hoe je jouw kind haalbaar kan ondersteunen.

Studiebegeleiding @ home

Hoe kan je als ouder je kind thuis optimaal ondersteunen bij het studeren? Tijdens deze infosessie delen we onze tips & tricks omtrent planning, motivatie en de ideale studieomgeving om thuis mee aan de slag te gaan. Ideaal als je kind al coaching bij ons volgt.

Ervaringsworkshop leerstoornissen

Heel wat kinderen worden geconfronteerd met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ASS en ADHD. Het is niet eenvoudig om te vatten hoe het voor deze kinderen voelt om naar school te gaan.

Via een aantal opdrachten, specifiek ontworpen om deze problematieken aan te tonen, worden de hindernissen die de kinderen ervaren naar voren gebracht. Steunend op deze ervaring delen we onze expertise en geven we tips & tricks om de kinderen op een positieve manier te ondersteunen.

Deze workshop wordt in 3 sessies gegeven: een voor dyslexie & dyscalculie, een voor AD(H)D en een voor ASS. Je kan de hele reeks volgen of voor een of twee sessies aansluiten.

 Contacteer ons en wij kijken hoe we jou kunnen helpen!