Opleidingen voor professionals

Coachen is meer dan een student|cliënt helpen bij een opdracht. Het is de student|cliënt ondersteunen met tips & tricks om zo de zelfstandigheid te bevorderen. Hiervoor zijn natuurlijk een aantal skills & technieken voor nodig.

Coachende vaardigheden

Coaching is in de bedrijfswereld al goed ingeburgerd, maar jongeren en studenten hebben een aangepaste manier van werken nodig. In deze opleiding scherp je de competenties aan die horen bij een goede coach. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefenmomenten wordt stilgestaan bij onder andere feedback geven, actief luisteren en het stellen van gerichte vragen.

Studiebegeleiding 2.0

In deze opleiding reiken we verschillende actieve werkvormen aan die je als coach kan toepassen. Deze zijn gesteund op theoretische grondslagen en basisbeginselen. Aan de hand van deze werkvormen geven we je de nodige tools om de executieve functies bij de studenten aan te wakkeren en te verbeteren.

Ervaringsworkshop leerstoornissen

Heel wat kinderen worden geconfronteerd met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ASS en ADHD. Het is niet eenvoudig om te vatten hoe het voor deze kinderen voelt om naar school te gaan.

Via een aantal opdrachten, specifiek ontworpen om deze problematieken aan te tonen, worden de hindernissen die de kinderen ervaren naar voren gebracht. Steunend op deze ervaring delen we onze expertise in het coachen en geven we gerichte tips & tricks mee zodat je als coach voldoende zicht hebt op hoe je dit tijdens de coaching op een positieve manier kan aanpakken.

 Contacteer ons en wij kijken hoe we jou kunnen helpen!