Wat is het verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen?

leerproblemen

Wanneer een kind het op school moeilijk heeft om bij te benen, is het vaak een lange en vermoeiende zoektocht om uit te zoeken waar het probleem zich net bevindt. Goede prestaties op school hangen van zo veel verschillende factoren af, dat het precies vastpinnen van een oorzaak zoeken naar een speld in een hooiberg is. Heeft het te maken met motivatie? Te weinig oefening? Of is er iets fundamenteler waardoor het leren wordt bemoeilijkt? Deze vraag is de essentie van het verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen.

Leerproblemen zijn alle mogelijke denkbare oorzaken van een slechtere prestatie op school. Het steeds vergeten indienen van taken, het maar niet kunnen slagen voor werkwoordtoetsen van Frans of jaar na jaar een vakantietaak voor wiskunde, zijn dus uitingen van leerproblemen. De leerproblemen kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën:

  • Motivationele leerproblemen: de student/leerling presteert niet goed (voor bepaalde vakken) omdat er een gebrek aan redenen zijn waarvoor hij voor zichzelf (intrinsieke motivatie) of voor anderen (extrinsieke motivatie) een goed resultaat wil behalen. Voorbeelden van gedrag dat wijst op een motivationeel probleem zijn o.a. uitstelgedrag of storend gedrag in de schoolcontext.
  • Methodische leerproblemen: de student/leerling presteert niet goed (voor bepaalde vakken) omdat er geen goede studiemethode wordt gebruikt. Hij weet vaak niet goed hoe of in welke mate bepaalde inhouden moeten worden behandeld of verworven. Voorbeelden van gedrag dat wijst op methodische leerproblemen zijn o.a. alles gewoon overlezen en opzeggen, heel wisselende schoolresultaten, …
  • Persoonsgebonden leerproblemen: de student/leerling presteert niet goed (voor bepaalde vakken) omdat er aspecten zijn buiten het schoolse om die een negatieve invloed hebben zoals bijvoorbeeld een omgeving die te weinig stimuleert, een te beperkte intelligentiegraad, emotionele problematiek, …

Het kenmerkende van alle bovenstaande problemen is dat ze beperkt in tijd zijn en dat ze mits juiste begeleiding en aanpak opgelost geraken. Vanaf dat dit niet het geval is, spreken we van leerstoornissen. Het bekendste voorbeeld hiervan is dyslexie. Als iemand dyslexie heeft, dan kan die persoon wel beter worden in lezen, maar zal die de rest van zijn/haar leven strategieën moeten inzetten om met die stoornis om te gaan. Het zal nooit volledig verdwijnen.

Om ouders en leerlingen die te maken hebben met leerproblematieken te helpen om goed in te schatten hoe het nu voor hen zit, organiseren we binnenkort een hele reeks lezingen en opleidingen over dit thema. Hou zeker onze website en onze socials in de gaten voor de specifieke planning. Heb je een dringendere vraag? Neem dan zeker contact met ons op via ons contactformulier of via 056 29 80 70.