Wat kan je verwachten op een mondeling examen bij de Examencommissie?

Mondeling examen

Wie via de examencommissie een diploma wil behalen, legt naast de schriftelijke taalexamens ook een mondeling examen af. Maar wat kan je precies verwachten op zo’n examen? Waar moet je op letten en hoe word je beoordeeld?

Zorg dat je mooi op tijd vertrekt naar het examen en dat je je identiteitskaart niet vergeet. Wie te laat komt of geen identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet starten aan het examen. Daarnaast krijgt, wie op tijd in het examengebouw is, de kans om zich aan te melden en dan nog even tot rust te komen voor het examen van start gaat.

Wanneer je het examenlokaal binnenkomt, krijg je naast een opgaveblad ook een balpen en kladpapier, deze hoef je dus niet zelf mee te brengen. Op het opgaveblad staan meestal een drietal opdrachten geformuleerd in het Nederlands. Bij elke opdracht staan tips en aandachtspunten. Zorg dat je deze samen met de opdracht enkele keren goed leest voor je eraan begint.

Wat is de bedoeling van elke opdracht? Gaat het om een spreekopdracht, dan ga je straks de opdracht alleen uitvoeren. Bij een gespreksopdracht ga je in gesprek met de examinatoren. Zij zullen een rol opnemen in het gesprek of je extra vragen stellen.

Vroeger kreeg iedereen die een mondeling examen aflegde 20 minuten voorbereidingstijd. Sinds eind oktober krijgt wie een aso-richting volgt 25 minuten. Voor het effectieve examen krijg je evenveel uitvoeringstijd namelijk 20 bij tso-richtingen of 25 minuten bij aso-richtingen.

Hou tijdens de voorbereiding de tijd in het oog en verdeel deze goed over de verschillende opdrachten. Noteer per opdracht enkel sleutelwoorden. Dit zorgt er niet alleen voor dat je sneller tewerk gaat, maar ook dat je tijdens het examen niet gewoon zinnen afleest. In principe worden er ook geen voorbereidingen met volzinnen toegelaten. Wil je dus het risico niet lopen dat je zonder voorbereiding aan je examen moet beginnen? Hou het dan zeker bij kernwoorden.

Je hebt je op voorhand goed voorbereid op het examen: grammatica en woordenschat gestudeerd, oefeningen gemaakt, in gesprek gegaan met anderen en geoefend hoe je je mening kan formuleren. Maar waar kan je nog extra op letten tijdens het examen zelf? Twee examinatoren beoordelen je examen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je de opdrachten correct uitvoert en dat je op vlak van taalgebruik rekening houdt met de situatie. Je vrienden ervan overtuigen dat roken ongezond is vraagt om een ander taalgebruik dan een speech geven op een jongerencongres.

Verder is het belangrijk dat je vlot spreekt en een verzorgde uitspraak hanteert. Toon ook dat je geen schrik hebt om te spreken of je mening te uiten. Enkel wie voldoende spreekt, kan naar waarde beoordeeld worden. Klaar met je examen? Dan wordt het nu spannend afwachten tot de resultaten op je platform verschijnen. Je examenresultaat telt voor 40% mee van het totale resultaat voor dat vak.

Vind je deze tips nuttig en wil je graag nog wat extra tips om je optimaal te kunnen voorbereiden op het examen? Stuur ons gerust een berichtje.

Veel succes!