Uitbreiding van de werkbaarheidscheques

Werken

In 2019 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep naar ondernemingen om gebruik te maken van werkbaarheidscheques. De bedoeling van deze cheques is om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en een specifiek actieplan uit te werken rond werkbaar werk voor de onderneming.

Aangezien de vele maatregelen die wegens de corona-pandemie nu van kracht zijn in de ondernemingen, besliste de minister van Werk in overleg met de sociale partners om de werkbaarheidscheques uit te breiden en ruimer aan te bieden.

Indien je als onderneming aan de voorwaarden voldoet, kan je tot drie keer werkbaarheidscheques aanvragen tot 31 december 2020 tot een plafond van €10.000 bereikt is. In totaal wordt op jaarbasis een budget van €3 miljoen beschikbaar gesteld.

De werkbaarheidscheques worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht is voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Dit geldt voor:

- Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie;

- Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;

- Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers

Wil je graag gebruik maken van de werkbaarheidscheques? Check dan eerst even of je onderneming aan de criteria voldoet. Daarna kan je een aanvraag doen voor de terugbetaling van een scan, begeleiding, monitoring van de werkbaarheid en/of verbeteracties in het kader van de ‘uitbreiding t.g.v. Corona’ via de applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp.

Vergeet je aanvraag niet in te dienen vóór je gefactureerde prestaties laat verrichten. Vraag wel al even een offerte aan op voorhand zodat je deze kan toevoegen als bijlage. Heb je nog vragen over je aanvraag? Wil je graag een voorstel op maat om de werkbaarheid van jouw onderneming in kaart te brengen of te verbeteren? Neem contact op met ons businessteam. Zij helpen je graag werk maken van werkbaar werk! Wij kijken er alvast naar uit ook jouw onderneming werkbaar te maken.