Personeel motiveren, is dat altijd cadeautjes geven?

Happy Re-Minders

Er wordt vaak vergeten hoe kostbaar het personeel in een bedrijf eigenlijk is. Zonder werknemers is het moeilijk om een bedrijf draaiende te houden. Succes begint bij het zorg dragen voor het personeel.

Hoe kan je er voor zorgen dat de retentie bij medewerkers hoog is en dat ze voldoende uitgedaagd worden om te groeien in wat ze doen? Alles begint bij het motiveren van de werknemers! Medewerkers blijven langer gemotiveerd wanneer ze niet-monetair beloond worden. Zo heeft waardering bijvoorbeeld meer effect op een persoon, dan puur monetaire cadeautjes. Hoe kan je die motivatie nu bevorderen?

  1. Erken goed werk van de medewerkers

Medewerkers hebben verschillende functies binnen een bedrijf. Vaak steken ze veel energie in bepaalde opdrachten om die tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk om het werk van de werknemer te erkennen. Dit kan gedaan worden door een compliment te geven, feedback te geven, successen te posten op sociale media, .... Het is wel belangrijk om het werk niet té vaak te erkennen, want zo wordt de intrinsieke motivatie (het zelf willen), meer omgezet in extrinsieke motivatie (het doen voor een beloning).

  1. Laat ruimte voor eigen ideeën

Wanneer een onderneming ruimte biedt voor eigen ideeën, zullen de werknemers meer gemotiveerd zijn om eraan te werken. Wanneer er kan gewerkt worden aan een eigen plan, zullen de werknemers meer betrokken zijn bij hun werk, wat bovendien leidt tot hogere successen!

  1. Maak gebruik van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een plan waarin werknemers eigen doelen kunnen stellen  die ze willen bereiken in hun carrière. Daarin worden ook tools opgenomen die ze kunnen gebruiken om de gestelde doelen te realiseren. Het hebben van een bepaald doel, zorgt er voor dat werknemers gemotiveerd worden om daar naar toe te werken.

  1. Creëer als bedrijf duidelijke verwachtingen

Niks is frustrerender dan een onduidelijk takenpakket. Als onderneming is het belangrijk om duidelijke verwachtingen te scheppen omtrent competenties en taken die verwacht worden van een werknemer. Pas zo kunnen ze gemotiveerd worden om al hun taken tot een goed einde te brengen.

  1. Creëer een prettige werkomgeving

Werknemers brengen een groot deel van hun tijd door op de werkvloer. Het is dan ook belangrijk om die zo aangenaam mogelijk te maken. Zorg bijvoorbeeld voor leuke activiteiten die tijdens de middagpauze gedaan kunnen worden, zorg voor een warme inrichting, laat ruimte voor ontspanning, … Deze kleine zaken kunnen er mee voor helpen zorgen, dat werknemers gemotiveerd zijn om naar hun werk te komen.

Motiveren doe je dus niet enkel en alleen door cadeautjes te geven. De motivatie wordt nog meer en langer bevordert als de werknemer wordt beloond met waardering, autonomie, duidelijke doelen, een fijne werkomgeving... Mag je dan nooit meer belonen met een cadeautje? Natuurlijk niet, maar kleine niet-monetaire beloningen hebben zo veel meer impact!