Reflecteren: voordelen & methode

Sari

Wat haal je uit reflecteren? Een kans om jezelf te verbeteren. Dit is een competentie die énorm belangrijk is. Heb je iets niet goed gedaan, maar kan je goed aangeven wat volgende keer beter kan? Dan is de kans groot dat je een tweede kans krijgt. Heb je niemand waar je jouw ideeën & gevoelens over iets mee kan doorpraten? Reflecteren zorgt ervoor dat je genoeg hebt aan jezelf om je persoonlijke groei vorm te geven. Het zorgt voor richting & visie, waardoor geen enkele fout verloren gaat, maar een unieke kans tot groeien wordt.

Doorheen mijn stage en opleiding is het heel belangrijk om regelmatig te reflecteren. Door mezelf de spiegel voor te houden, kom ik tot nieuwe inzichten, waardoor ik positief kan groeien. Uit de brede waaier aan reflectiemethodes die er bestaan, reflecteer ik het liefst volgens de Cirkel van Korthagen. Wat ik vooral interessant vind aan deze methode, is dat je door na te denken over je handelingen, gevoelens en de gevolgen, de situatie voor een tweede keer ‘herbeleeft’. Ik vind het positief dat deze methode je aanzet om alternatieven te bedenken voor de toekomst. Een concreet voorbeeld:

Stap 1. Als eerste stap beschrijf je de situatie aan de hand van de STAR-methode. Je gaat de situatie verduidelijken, je vertelt wat je taak was, hoe je tot actie kwam en wat het resultaat was.
In de vakanties organiseert Re-Mind themakampen voor kinderen. Voor sommige kampen zijn er specifieke profielen nodig, zoals: een moni die Frans of Engels vaardig is. Mijn taak was om vacatures op te stellen voor deze verschillende profielen. Ik zocht welke taken een moni moet uitvoeren en over welke competenties moni’s moeten beschikken. Voor de structuur van de vacature heb ik me gebaseerd op de theorie die ik doorheen mijn opleiding heb verworven. Het resultaat was dat ik een volledige vacature had geschreven die concreet beschrijft welk profiel we zochten.

In stap 2 blik je terug op de situatie. Je beschrijft wat je deed, wat je gevoel was, wat moeilijk of gemakkelijk ging, …
Ik vond het moeilijk om te weten welke taken er precies in het takenpakket moesten staan. Ik voelde mij daar in eerste instantie vervelend bij, omdat ik op deze manier niet gericht verder kon. Om dit op te lossen, heb ik me gebaseerd op vorige vacatures en heb ik de website van de kampen bekeken. Ik vond het ook moeilijk om ervoor te zorgen dat de vacature in het oog springt, dit omdat het vooral een jonger publiek moet aantrekken.

Het opsommen van de persoonlijke competenties lukte me goed. Dit komt omdat ik zelf al enkele jaren leidster ben in een jeugdbeweging en dus heel goed weet welke competenties je daarvoor nodig hebt.

In stap 3 sta je stil bij het ‘waarom’ van je handelen, denken en voelen.
Ik ben er mij van bewust dat ik het takenpakket van een moni niet vlekkeloos kan opsommen. Doordat ik zelf nog nooit op een Re-Mind kamp heb gestaan, kan ik mij moeilijk voorstellen welke taken er allemaal moeten gebeuren. Daarnaast is het voor mij altijd al een werkpunt geweest om wervende teksten te schrijven. Ik heb vooral moeite met het vinden van de juiste uitnodigende woorden.

In het algemeen voelde ik mij nog niet honderd procent bekwaam om een vacature te schrijven. Dit komt omdat ik hier nog niet veel ervaring mee had. Ik was er mij dan ook van bewust dat het in het begin wat zoeken zou zijn om de juiste wervende pen in handen te kunnen nemen.

In stap 4 denk je na over alternatieven of oplossingen voor de  toekomst.
Wanneer ik in de toekomst nog eens twijfel over het takenpakket, kan ik ook andere vacatures opzoeken voor dezelfde functie. Deze kunnen mij inspiratie geven voor de volgende vacatures die ik zal moeten schrijven. Daarnaast kan ik ook input vragen aan collega’s die de functie goed kennen.

Tenslotte kan ik op het internet enkele tips zoeken om vacatures wervend te schrijven. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat er een realistic job preview wordt gegeven en dat de vacatures kort en bondig worden opgesteld. Om over een ruimere woordenschat te beschikken, kan ik in de toekomst ook bepaalde synoniemen zoeken voor een bepaald woord.

Dit is een voorbeeld in een stagecontext, maar ook als bedrijfsleider, medewerker, student, ouder, leerkracht… neem je vaak beslissingen waar je achteraf over kan nadenken. Want kijken in de spiegel is meer dan alleen zoeken naar wat er klopt, maar ook genieten van het mooie dat je ziet.

Houd zeker onze stories in het oog, want we voorzien wekelijks een reflectiemomentje voor jullie om aan deel te nemen 😉.