De Vergeetcurve van Ebbinghaus

denken

Studeren is relevant voor iedereen, of je nu een middelbare scholier bent die zich moet voorbereiden op examens, een universiteitsstudent die diepgaand onderzoek doet of je al op de werkvloer staat en je je kennis wil bijschaven. Hoe je je studie organiseert en plant, kan een aanzienlijke invloed hebben op je prestaties en je vermogen om alle informatie te onthouden. Om in kaart te brengen hoe zo een proces verloopt kwam een Duitse psycholoog op de proppen met de naar hem vernoemde Vergeetcurve van Ebbinghaus.

Vergeetcurve van Ebbinghaus

Die curve toont aan dat wanneer we iets voor de eerste keer studeren al meer dan de helft van die opgedane kennis terug verloren is na één dag. Na een eerste herhaling is dit nog maar ruim 25% en na een tweede herhaling 12%. Het is pas na een derde keer herhalen dat je vrijwel alles onder de knie hebt. Hierbij moet wel een kanttekening gemaakt worden want factoren zoals hoe ingewikkeld iets is, hoe moe je bent tijdens het studeren of hoe belangrijk de materie voor je is, spelen hier ook een rol in.  

 

Met Re-Mind zijn we ons heel sterk bewust van het belang van deze curve en plannen we naast de eerste keer coaching ook studiemomenten en taken in waarin een bepaald onderdeel meerdere keren herhaald moet worden. Op deze manier kom je enkele malen in contact met dezelfde leerstof en is de kans op het onthouden van die leerstof pakken groter.

 

Ben jij op zoek naar een plan op maat die ervoor zorgt dat je al je opgedane kennis niet zomaar terug vergeet? Contacteer onze coaches via info@re-mind.be of 056 29 80 70.